barefaced tenon

listen to the pronunciation of barefaced tenon
English - Turkish
düz zıvana
hampaylı zıvana
hampayli zıvana, düz zıvana
barefaced tenon
Favorites