başvurmak

listen to the pronunciation of başvurmak
Turkish - English
consult
appeal
apply

Bilingual teenagers are encouraged to apply. - İki dilli gençler başvurmak için teşvik edilmektedir.

I'd like to apply for a job. - Bir iş için başvurmak istiyorum.

refer
resort

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

resort to

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

look to
turn to
(Hukuk) appeal for
call on

He had to call on all his experience to carry out the plan. - O, planı gerçekleştirmek için bütün deneyimine başvurmak zorunda kaldı.

have recourse to
call upon
to apply; to have recourse to, to resort to, to turn to sb/sth, to fall back on sb/sth; to consult; to appeal to; to refer
put in for
fall back upon
to have recourse to, turn to; to resort to
approach
to apply to; to submit an application to: Hangi okullara başvuruyorsun? Which schools are you applying to?
put in
fall back on
apply to
get in touch (with)
have resort to
appeal to
apply for

He wants to apply for JSA. - O, işsizlik yardımı için başvurmak istiyor.

I don't speak French well enough to apply for that job. - O işe başvurmak için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşmuyorum.

make an application
başvur
apply for

Regardless of age, everybody can apply for it. - Yaşı ne olursa olsun, herkes iş için başvuruda bulunabilir.

It is up to you to apply for the job. - Bu iş için başvuruda bulunmak size kalmış.

başvurma
{i} resort

We should not resort to violence. - Şiddete başvurmamalıyız.

Tom is ready to resort to violence in order to get what he wants. - Tom istediğini almak için şiddete başvurmaya hazır.

baş vurma
consultation
başvurma
(Askeri) pitching
doktora başvurmak
seek medical advice
başvur
betake
başvur
apply to

Thousands of people from all over the world apply to become NASA astronauts. - Dünyanın her yerinden binlerce insan, NASA astronotu olmak için başvuruyor.

Apply to the office for further details. - Daha çok bilgi için ofise başvurun.

başvur
fell back on
başvur
fall back on

Many families had lost their savings during the war and had nothing to fall back on. - Birçok aile savaş sırasında tasarruflarını kaybetmişlerdi ve başvuracakları hiçbir şeyleri yoktu.

I can fall back on my savings if I lose my job. - İşimi kaybedersem tasarruflarıma başvurabilirim.

başvur
{f} referenced
başvur
betook
başvur
make reference to
başvur
fallen back on
başvur
refer

The speaker occasionally referred to his notes. - Konuşmacı ara sıra notlarına başvurdu.

I referred to the company for his work record. - Ben onun iş kaydı için şirkete başvurdum.

başvur
resort to

You must never resort to violence. - Asla şiddete başvurmamalısınız.

No matter how angry he was, he would never resort to violence. - Onun nasıl kızdığı önemli değil, o asla şiddete başvurmaz.

başvur
appeal to

We should appeal to reason instead of resorting to violence. - Şiddete başvurma yerine aklımızı kullanmalıyız.

başvur
{f} referring
başvur
{f} appeal

They appealed to us for help. - Onlar yardım için bize başvurdular.

Tom appealed to us for help. - Tom yardım için bize başvurdu.

başvurma
consultation
başvurma
reference
başvurma
{i} referring
başvur
betaken
avam kamarasından istifaya başvurmak
apply for the chiltern hundreds
başvurma
(Hukuk) application
başvurma
enrollment
başvurma
{i} enrolment
başvurma
consult

You should consult the dictionary. - Sözlüğe başvurmalısın.

He is proud of the fact that he has never consulted a doctor in his life. - O, hayatında bir doktora hiç başvurmamış olması gerçeğiyle gurur duymaktadır.

başvurma
recourse
başvurma
application; consultation
her yola başvurmak
go any lengths
her yola başvurmak
go to great lengths
her yola başvurmak
go all lengths
her yola başvurmak
go to all lengths
her yola başvurmak
go great lengths
her yola başvurmak
go for broke
her yola başvurmak
move heaven and earth
her çareye başvurmak
to go to great lengths, to leave no stone unturned
hileye başvurmak
wangle
işe başvurmak
apply for a job
kaba kuvvete başvurmak
manhandle
kanuni yollara başvurmak
to take legal steps, go to court
kuvvete başvurmak
to resort to force
mahkemeye başvurmak
litigate
mahkemeye başvurmak
to litigate
tekrar başvurmak
reapply
temyize başvurmak
appeal against
yasal yollara başvurmak
take a legal action
yasaya başvurmak
appeal to the law
üst mahkemeye başvurmak
appeal
şiddete başvurmak
strong arm
şiddete başvurmak
to resort to violence/force
şiddete başvurmak
to resort to brute force
Turkish - Turkish
Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek veya bir işte bir şeyden yararlanmak amacıyla ona el atmak, müracaat etmek
Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak
başvurma
Başvurmak işi, müracaat
başvurma
(Osmanlı Dönemi) müracaat
başvurmak
Favorites