azarlama. çıkışma. darılma. alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. tenkid

listen to the pronunciation of azarlama. çıkışma. darılma. alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. tenkid
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) MUAHEZE
azarlama. çıkışma. darılma. alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. tenkid

    Hyphenation

    a·zar·la·ma. çı·kış·ma. da·rıl·ma. a·lay e·der tarz·da kar·şı·sın·da·ki·ni kü·çüm·se·me. ten·kid

    Word of the day

    googol
Favorites