awaken once again

listen to the pronunciation of awaken once again
English - Turkish
bir kez daha uyandırmak
reawaken
Yeniden uyanmak
English - English
reawaken
awaken once again

  Hyphenation

  a·wak·en once a·gain

  Turkish pronunciation

  ıweykın wʌns ıgeyn

  Pronunciation

  /əˈwākən ˈwəns əˈgān/ /əˈweɪkən ˈwʌns əˈɡeɪn/

  Word of the day

  paraphernalia
Favorites