architectural details of a window or door

listen to the pronunciation of architectural details of a window or door
English - Turkish

Definition of architectural details of a window or door in English Turkish dictionary

specifications
(Bilgisayar) belirtimler
specifications
belirtmeler
specifications
(İnşaat) şartnameler
specifications
ayrıntılar
specifications
şartlar
specifications
şartname
specifications
(Askeri) SUÇ UNSURLARI: Bir askeri mahkemenin iddianamesinde, işlenen suçu bütün ayrıntılarıyla belirten kısım
specifications
i., çoğ. (teknik şartnamedeki) maddeler/ayrıntılar
English - English
specifications
architectural details of a window or door

  Hyphenation

  ar·chi·tec·tur·al details of a win·dow or door

  Turkish pronunciation

  ärkıtekçırıl dîteylz ıv ı wîndō ır dôr

  Pronunciation

  /ˌärkəˈtekʧərəl dəˈtālz əv ə ˈwəndō ər ˈdôr/ /ˌɑːrkəˈtɛkʧɜrəl dɪˈteɪlz əv ə ˈwɪndoʊ ɜr ˈdɔːr/

  Word of the day

  cacophony
Favorites