aranmakta olan bir şeyi veya kimseyi umulmadık bir yer veya zamanda bulmak

listen to the pronunciation of aranmakta olan bir şeyi veya kimseyi umulmadık bir yer veya zamanda bulmak
Turkish - Turkish
rast getirmek
aranmakta olan bir şeyi veya kimseyi umulmadık bir yer veya zamanda bulmak

    Hyphenation

    a·ran·mak·ta o·lan bir şe·yi ve·ya kim·se·yi u·mul·ma·dık bir yer ve·ya za·man·da bul·mak

    Pronunciation

    Word of the day

    schmendrik
Favorites