any one of such possible arrangements

listen to the pronunciation of any one of such possible arrangements
any one of such possible arrangements

  Hyphenation

  a·ny one of such pos·si·ble arrangements

  Turkish pronunciation

  eni hwʌn ıv sʌç päsıbıl ıreyncmınts

  Pronunciation

  /ˈenē ˈhwən əv ˈsəʧ ˈpäsəbəl ərˈānʤmənts/ /ˈɛniː ˈhwʌn əv ˈsʌʧ ˈpɑːsəbəl ɜrˈeɪnʤmənts/

  Word of the day

  duodenum
Favorites