an offensive pass played into a position further from the attacking goal line

listen to the pronunciation of an offensive pass played into a position further from the attacking goal line
English - Turkish

Definition of an offensive pass played into a position further from the attacking goal line in English Turkish dictionary

cutback
buda
cutback
kesinti

Bütçe kesintileri yüzünden işten çıkarıldım. - I was laid off from my job due to budget cutbacks.

Birçok işçi bütçe kesintileri nedeniyle işten çıkarılmak zorundaydı. - Many employees had to be laid off due to budget cutbacks.

cutback
{i} hikâyede geriye dönüş
cutback
indirim
cutback
{i} eksiltme
cutback
akici bitüm
cutback
{i} sin. geriye dönüş
cutback
{i} kesme
cutback
{i} düşüş
cutback
katbek
cutback
(Askeri) KATBEK: Kaldırım inşasında, tabii asfaltı başka bir hale sokmak için kullanılan eriyik
cutback
{i} azaltma
English - English
cutback
an offensive pass played into a position further from the attacking goal line

  Hyphenation

  an of·fen·sive pass played in·to a po·si·tion fur·ther from the attacking goal line

  Turkish pronunciation

  ın ıfensîv päs pleyd întı ı pızîşın fırdhır fırm dhi ıtäkîng gōl layn

  Pronunciation

  /ən əˈfensəv ˈpas ˈplād əntə ə pəˈzəsʜən ˈfərᴛʜər fərm ᴛʜē əˈtakəɴɢ ˈgōl ˈlīn/ /ən əˈfɛnsɪv ˈpæs ˈpleɪd ɪntə ə pəˈzɪʃən ˈfɜrðɜr fɜrm ðiː əˈtækɪŋ ˈɡoʊl ˈlaɪn/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites