an object of superstitious homage and fear

listen to the pronunciation of an object of superstitious homage and fear
English - English
mumbo jumbo
an object of superstitious homage and fear

  Hyphenation

  an ob·ject of su·per·sti·tious hom·age and fear

  Turkish pronunciation

  ın ıbcekt ıv supırstîşıs hämıc ınd fîr

  Pronunciation

  /ən əbˈʤekt əv ˌso͞opərˈstəsʜəs ˈhäməʤ ənd ˈfər/ /ən əbˈʤɛkt əv ˌsuːpɜrˈstɪʃəs ˈhɑːməʤ ənd ˈfɪr/

  Word of the day

  sexagesimal
Favorites