an institution's mission to educate

listen to the pronunciation of an institution's mission to educate
English - German
der Bildungsauftrag einer Institution
an institution's mission to educate

  Hyphenation

  an institution's mis·sion to e·du·cate

  Turkish pronunciation

  ın înstîtuşınz mîşın tı ecyukeyt

  Pronunciation

  /ən ənstəˈto͞osʜənz ˈməsʜən tə ˈeʤyo͞oˌkāt/ /ən ɪnstɪˈtuːʃənz ˈmɪʃən tə ˈɛʤjuːˌkeɪt/

  Word of the day

  sass
Favorites