an individualized description of a particular instance

listen to the pronunciation of an individualized description of a particular instance
English - Turkish

Definition of an individualized description of a particular instance in English Turkish dictionary

detailing
{f} detaylandır
detailing
{i} detaylandırma
particularization
özellik
detailing
ayrıntılandır
particularization
ayrıntıyla anlatma
English - English
detailing
particularization
an individualized description of a particular instance

  Hyphenation

  an in·di·vi·du·al·ized de·scrip·tion of a par·ti·cu·lar in·stance

  Turkish pronunciation

  ın îndîvîcuılayzd dîskrîpşın ıv ı pırtîkyılır înstıns

  Pronunciation

  /ən ˌəndəˈvəʤo͞oəlīzd dəˈskrəpsʜən əv ə pərˈtəkyələr ˈənstəns/ /ən ˌɪndɪˈvɪʤuːəlaɪzd dɪˈskrɪpʃən əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈɪnstəns/
Favorites