an appraisal based on careful analytical evaluation

listen to the pronunciation of an appraisal based on careful analytical evaluation
English - English
critical appraisal
an appraisal based on careful analytical evaluation

  Hyphenation

  an ap·prais·al based on care·ful an·a·lyt·i·cal e·va·lu·a·tion

  Turkish pronunciation

  ın ıpreyzıl beyst ôn kerfıl änılîtîkıl ivälyueyşın

  Pronunciation

  /ən əˈprāzəl ˈbāst ˈôn ˈkerfəl ˌanəˈlətəkəl ēˌvalyo͞oˈāsʜən/ /ən əˈpreɪzəl ˈbeɪst ˈɔːn ˈkɛrfəl ˌænəˈlɪtɪkəl iːˌvæljuːˈeɪʃən/

  Word of the day

  nuptial
Favorites