an act of rebuilding

listen to the pronunciation of an act of rebuilding
English - Turkish

Definition of an act of rebuilding in English Turkish dictionary

rebuild
yeniden inşa etmek

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Şehrin nüfusunu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. - We need to rebuild the population of the town.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
English - English
rebuild
an act of rebuilding

  Hyphenation

  an act of re·build·ing

  Turkish pronunciation

  ın äkt ıv ribîldîng

  Pronunciation

  /ən ˈakt əv rēˈbəldəɴɢ/ /ən ˈækt əv riːˈbɪldɪŋ/

  Word of the day

  dreary
Favorites