amend a clause in the contract

listen to the pronunciation of amend a clause in the contract
English - Turkish
anlaşma maddesini düzeltmek
amend a clause in the contract

  Hyphenation

  a·mend a clause in the con·tract

  Turkish pronunciation

  ımend ı klôz în dhi kınträkt

  Pronunciation

  /əˈmend ə ˈklôz ən ᴛʜē kənˈtrakt/ /əˈmɛnd ə ˈklɔːz ɪn ðiː kənˈtrækt/

  Word of the day

  schlub
Favorites