akd

listen to the pronunciation of akd
Turkish - English
ECD
Electron capture detector
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.* Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey' u şirâ gibi şer'î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün'akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesine de in'ikad denilir
(Osmanlı Dönemi) Anlaşma. Sözleşme
(Hukuk) Bağlama, düğümleme, kararlaştırma, anlaşma, sözleşme
(Osmanlı Dönemi) anlaşma, sözleşme, bağlantı
HALL Ü AKD
(Osmanlı Dönemi) Çözme ve düğümleme. İdame etme. Müşkül mes'eleleri ve işleri halledip neticeye bağlama