ahit

listen to the pronunciation of ahit
Turkish - Turkish
Devir, zaman
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma
Antlaşma
Müridin tarikata girerken şeyhe verdiği söz
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
Devirler, çağlar, zamanlar
AHİT
(Hukuk) Sözverme
ahit sandığı
Ahit Sandığı Tevrat'ta detaylı olarak tarif edilen, On Emir Tabletlerinin saklanması için yapılmış sandık. Zamanında Kudüs'teki Süleyman Mabedi içerisinde saklandığına ve içinde On Emir Tabletleri ile çeşitli dini objelerin bulunduğuna inanılır
ahit
Favorites