advertisement from publishers or vendors

listen to the pronunciation of advertisement from publishers or vendors
English - English
blurb
advertisement from publishers or vendors

  Hyphenation

  ad·ver·tise·ment from publishers or vendors

  Turkish pronunciation

  ıdvırtızmınt fırm pʌblîşırz ır vendırz

  Pronunciation

  /ədˈvərtəzmənt fərm ˈpəbləsʜərz ər ˈvendərz/ /ədˈvɜrtəzmənt fɜrm ˈpʌblɪʃɜrz ɜr ˈvɛndɜrz/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites