advance discontinuance of allotment

listen to the pronunciation of advance discontinuance of allotment
English - Turkish
(Askeri) Tertibin vaktinden önce iptali, tahsisatın vaktinden önce tenkisi
advance discontinuance of allotment

  Hyphenation

  ad·vance dis·con·ti·nu·ance of al·lot·ment

  Turkish pronunciation

  ıdväns dîskıntînyuıns ıv ılätmınt

  Pronunciation

  /ədˈvans ˌdəskənˈtənyo͞oəns əv əˈlätmənt/ /ədˈvæns ˌdɪskənˈtɪnjuːəns əv əˈlɑːtmənt/

  Word of the day

  vivify
Favorites