actual competitor

listen to the pronunciation of actual competitor
English - Turkish
(Avrupa Birliği) fiili rakip
(Politika, Siyaset) fiili rekabetçi
actual competitor

  Hyphenation

  ac·tu·al com·pet·i·tor

  Turkish pronunciation

  äkşıl kımpetıtır

  Pronunciation

  /ˈaksʜəl kəmˈpetətər/ /ˈækʃəl kəmˈpɛtətɜr/

  Word of the day

  bandersnatch
Favorites