acrase

listen to the pronunciation of acrase
English - English
To craze
To impair; to destroy
acrase
Favorites