a type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid

listen to the pronunciation of a type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid
English - Turkish

Definition of a type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
a type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid

  Hyphenation

  a type of col·loid in which a sol·id I·s dis·persed in a liq·uid

  Turkish pronunciation

  ı tayp ıv käloyd în hwîç ı sälıd îz dîspırst în ı lîkwıd

  Pronunciation

  /ə ˈtīp əv ˈkäloid ən ˈhwəʧ ə ˈsäləd əz dəˈspərst ən ə ˈləkwəd/ /ə ˈtaɪp əv ˈkɑːlɔɪd ɪn ˈhwɪʧ ə ˈsɑːləd ɪz dɪˈspɜrst ɪn ə ˈlɪkwəd/

  Word of the day

  taboo
Favorites