a token, sign, omen

listen to the pronunciation of a token, sign, omen
English - Turkish

Definition of a token, sign, omen in English Turkish dictionary

foretoken
belirti
foretoken
ihtar
foretoken
{i} işaret
foretoken
bir şeyin olacağına dair belirti
foretoken
ikaz etmek
English - English
{n} foretoken
a token, sign, omen
Favorites