a teaser is someone who makes fun of people in a slightly cruel way

listen to the pronunciation of a teaser is someone who makes fun of people in a slightly cruel way
English - English
teaser
a teaser is someone who makes fun of people in a slightly cruel way

  Hyphenation

  a teas·er I·s some·one who makes fun of peo·ple in a slight·ly cru·el way

  Turkish pronunciation

  ı tizır îz sʌmwʌn hu meyks fʌn ıv pipıl în ı slaytli krul wey

  Pronunciation

  /ə ˈtēzər əz ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈmāks ˈfən əv ˈpēpəl ən ə ˈslītlē ˈkro͞ol ˈwā/ /ə ˈtiːzɜr ɪz ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈmeɪks ˈfʌn əv ˈpiːpəl ɪn ə ˈslaɪtliː ˈkruːl ˈweɪ/

  Word of the day

  regale
Favorites