a sudden realization of how to solve a problem

listen to the pronunciation of a sudden realization of how to solve a problem
English - Turkish

Definition of a sudden realization of how to solve a problem in English Turkish dictionary

insight
{i} içyüzünü anlama
insight
{i} kavrama
insight
{i} sezme
insight
(Pisikoloji, Ruhbilim) içgörü
insight
iç görü

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

insight
{i} anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
anlaşıyış
insight
kavrayış
insight
feraset
insight
nüfuzu nazar
insight
anlayış

Ben anlayışlarını takdir ediyorum. - I appreciate your insights.

Teosofi Tanrı ve ruhun doğasında mistik anlayışa dayalı bir inanç sistemidir. - Theosophy is a system of belief based on mystical insight into the nature of God and the soul.

insight
(Tıp) Nüfuzunazar, sezgi
insight
derinlemesine bakış
insight
{i} anlama

Anlama için teşekkürler. - Thanks for the insight.

English - English
insight
a sudden realization of how to solve a problem

  Hyphenation

  a sud·den realization of how to solve a prob·lem

  Turkish pronunciation

  ı sʌdın rilızeyşın ıv hau tı sälv ı präblım

  Pronunciation

  /ə ˈsədən ˈrēləˈzāsʜən əv ˈhou tə ˈsälv ə ˈpräbləm/ /ə ˈsʌdən ˈriːləˈzeɪʃən əv ˈhaʊ tə ˈsɑːlv ə ˈprɑːbləm/

  Word of the day

  capitulate
Favorites