a substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery

listen to the pronunciation of a substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery
English - Turkish

Definition of a substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery in English Turkish dictionary

lubricant
(Gıda,Tıp) kaydırıcı
lubricant
yağlama yağı
lubricant
yağlayıcı
lubricant
madde
lubricator
yağdanlık
lubricant
(Kimya) Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde
lubricant
(Mühendislik) yağlama maddesi
lubricator
(Mühendislik) yağdanlık, gresörlük
lubricator
yağlayıcı
lubricant
(Askeri) YAĞ, YAĞLAMA MADDESİ
lubricant
(isim) yağlayıcı madde
lubricant
{i} yağlayıcı madde
lubricator
{i} yağlayıcı madde
lubricator
{i} yağlama işi yapan kimse
English - English
lubricator
lubricant
a substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery

  Hyphenation

  a sub·stance ca·pa·ble of re·du·cing fric·tion by mak·ing surfaces smooth or slip·pe·ry

  Turkish pronunciation

  ı sʌbstıns keypıbıl ıv ridusîng frîkşın bay meykîng sırfısız smudh ır slîpri

  Pronunciation

  /ə ˈsəbstəns ˈkāpəbəl əv rēˈdo͞osəɴɢ ˈfrəksʜən ˈbī ˈmākəɴɢ ˈsərfəsəz ˈsmo͞oᴛʜ ər ˈsləprē/ /ə ˈsʌbstəns ˈkeɪpəbəl əv riːˈduːsɪŋ ˈfrɪkʃən ˈbaɪ ˈmeɪkɪŋ ˈsɜrfəsəz ˈsmuːð ɜr ˈslɪpriː/

  Word of the day

  decant
Favorites