a small decorative or ornamental design

listen to the pronunciation of a small decorative or ornamental design
English - English
vignette
a small decorative or ornamental design

  Hyphenation

  a small de·co·ra·tive or or·na·men·tal de·sign

  Turkish pronunciation

  ı smôl dekrıtîv ır ôrnımentıl dîzayn

  Pronunciation

  /ə ˈsmôl ˈdekrətəv ər ˌôrnəˈmentəl dəˈzīn/ /ə ˈsmɔːl ˈdɛkrətɪv ɜr ˌɔːrnəˈmɛntəl dɪˈzaɪn/

  Word of the day

  etiolate
Favorites