a silver and gold coin of peru

listen to the pronunciation of a silver and gold coin of peru
English - Turkish

Definition of a silver and gold coin of peru in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
a silver and gold coin of peru

  Hyphenation

  a sil·ver and gold coin of Pe·ru

  Turkish pronunciation

  ı sîlvır ınd gōld koyn ıv pıru

  Pronunciation

  /ə ˈsəlvər ənd ˈgōld ˈkoin əv pərˈo͞o/ /ə ˈsɪlvɜr ənd ˈɡoʊld ˈkɔɪn əv pɜrˈuː/

  Word of the day

  taboo
Favorites