a set of requirements defining an exact description of an object or a process

listen to the pronunciation of a set of requirements defining an exact description of an object or a process
English - Turkish

Definition of a set of requirements defining an exact description of an object or a process in English Turkish dictionary

specifications
(Bilgisayar) belirtimler
specifications
belirtmeler
specifications
(İnşaat) şartnameler
specifications
ayrıntılar
specifications
şartlar
specifications
şartname
specifications
(Askeri) SUÇ UNSURLARI: Bir askeri mahkemenin iddianamesinde, işlenen suçu bütün ayrıntılarıyla belirten kısım
specifications
i., çoğ. (teknik şartnamedeki) maddeler/ayrıntılar
English - English
specifications
a set of requirements defining an exact description of an object or a process

  Hyphenation

  a SET of requirements de·fin·ing an ex·act de·scrip·tion of an ob·ject or a proc·ess

  Turkish pronunciation

  ı set ıv rîkwayrmınts dîfaynîng ın îgzäkt dîskrîpşın ıv ın ıbcekt ır ı prôses

  Pronunciation

  /ə ˈset əv rəˈkwīrmənts dəˈfīnəɴɢ ən əgˈzakt dəˈskrəpsʜən əv ən əbˈʤekt ər ə ˈprôˌses/ /ə ˈsɛt əv rɪˈkwaɪrmənts dɪˈfaɪnɪŋ ən ɪɡˈzækt dɪˈskrɪpʃən əv ən əbˈʤɛkt ɜr ə ˈprɔːˌsɛs/

  Word of the day

  cacophony
Favorites