a reduction in an existing program of some sort

listen to the pronunciation of a reduction in an existing program of some sort
English - Turkish

Definition of a reduction in an existing program of some sort in English Turkish dictionary

cutback
buda
cutback
kesinti

Evimin yanındaki kütüphane bütçe kesintileri yüzünden şimdi haftada yalnızca üç gün açık. - The library near my house is now open only three days a week due to budget cutbacks.

Onun işi bütçe kesintileri yüzünden tasfiye edildi. - Her job was eliminated due to budget cutbacks.

cutback
{i} hikâyede geriye dönüş
cutback
indirim
cutback
{i} eksiltme
cutback
akici bitüm
cutback
{i} sin. geriye dönüş
cutback
{i} kesme
cutback
{i} düşüş
cutback
katbek
cutback
(Askeri) KATBEK: Kaldırım inşasında, tabii asfaltı başka bir hale sokmak için kullanılan eriyik
cutback
{i} azaltma
English - English
cutback
a reduction in an existing program of some sort

  Hyphenation

  a re·duc·tion in an existing pro·gram of some sort

  Turkish pronunciation

  ı ridʌkşın în ın îgzîstîng prōgräm ıv sʌm sôrt

  Pronunciation

  /ə rēˈdəksʜən ən ən əgˈzəstəɴɢ ˈprōˌgram əv ˈsəm ˈsôrt/ /ə riːˈdʌkʃən ɪn ən ɪɡˈzɪstɪŋ ˈproʊˌɡræm əv ˈsʌm ˈsɔːrt/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites