a quick and usually witty response to a taunt

listen to the pronunciation of a quick and usually witty response to a taunt
a quick and usually witty response to a taunt

  Hyphenation

  a quick and u·su·al·ly wit·ty re·sponse to a taunt

  Turkish pronunciation

  ı kwîk ınd yujıli wîti rispäns tı ı tônt

  Pronunciation

  /ə ˈkwək ənd ˈyo͞oᴢʜəlē ˈwətē rēˈspäns tə ə ˈtônt/ /ə ˈkwɪk ənd ˈjuːʒəliː ˈwɪtiː riːˈspɑːns tə ə ˈtɔːnt/

  Word of the day

  judas
Favorites