a promise to pay a debt incurred by another person

listen to the pronunciation of a promise to pay a debt incurred by another person
English - Turkish

Definition of a promise to pay a debt incurred by another person in English Turkish dictionary

guaranty
güvence
guaranty
kefalet
guaranty
teminat
guaranty
{i} kefil
guaranty
i., huk. garanti
guaranty
{i} garanti
guaranty
garanti etmek
English - English
guaranty
a promise to pay a debt incurred by another person

  Hyphenation

  a prom·ise to pay a debt in·curred by an·oth·er per·son

  Turkish pronunciation

  ı prämıs tı pey ı det înkırd bay ınʌdhır pırsın

  Pronunciation

  /ə ˈpräməs tə ˈpā ə ˈdet ənˈkərd ˈbī əˈnəᴛʜər ˈpərsən/ /ə ˈprɑːməs tə ˈpeɪ ə ˈdɛt ɪnˈkɜrd ˈbaɪ əˈnʌðɜr ˈpɜrsən/

  Word of the day

  nuptial
Favorites