a place near the western extremity of the valley near jerusalem

listen to the pronunciation of a place near the western extremity of the valley near jerusalem
English - English
Azal
a place near the western extremity of the valley near jerusalem

  Hyphenation

  a place near the west·ern ex·tre·mi·ty of the Val·ley near Je·ru·sa·lem

  Turkish pronunciation

  ı pleys nîr dhi hwestırn îkstremıti ıv dhi väli nîr cırusılım

  Pronunciation

  /ə ˈplās ˈnər ᴛʜē ˈhwestərn əksˈtremətē əv ᴛʜē ˈvalē ˈnər ʤərˈo͞osələm/ /ə ˈpleɪs ˈnɪr ðiː ˈhwɛstɜrn ɪksˈtrɛmətiː əv ðiː ˈvæliː ˈnɪr ʤɜrˈuːsələm/
Favorites