a personal agreement based on honor and not legally binding

listen to the pronunciation of a personal agreement based on honor and not legally binding
English - Turkish

Definition of a personal agreement based on honor and not legally binding in English Turkish dictionary

gentlemen's agreement
centilmenlik anlaşması
gentlemen's agreement
(Askeri,Kanun) centilmenler anlaşması
gentlemen's agreement
sözlü anlaşma
English - English
gentlemen's agreement
a personal agreement based on honor and not legally binding

  Hyphenation

  a per·son·al A·gree·ment based on hon·or and not le·gal·ly bind·ing

  Turkish pronunciation

  ı pırsînîl ıgrimınt beyst ôn änır ınd nät ligıli bayndîng

  Pronunciation

  /ə ˈpərsənəl əˈgrēmənt ˈbāst ˈôn ˈänər ənd ˈnät ˈlēgəlē ˈbīndəɴɢ/ /ə ˈpɜrsɪnɪl əˈɡriːmənt ˈbeɪst ˈɔːn ˈɑːnɜr ənd ˈnɑːt ˈliːɡəliː ˈbaɪndɪŋ/
Favorites