a particular christian holiday based on the jewish one

listen to the pronunciation of a particular christian holiday based on the jewish one
English - English
Tabernacles
a particular christian holiday based on the jewish one

  Hyphenation

  a par·ti·cu·lar Chris·tian Hol·i·day based on the Jew·ish one

  Turkish pronunciation

  ı pırtîkyılır krîsçın hälıdey beyst ôn dhi cuîş hwʌn

  Pronunciation

  /ə pərˈtəkyələr ˈkrəsʧən ˈhäləˌdā ˈbāst ˈôn ᴛʜē ˈʤo͞oəsʜ ˈhwən/ /ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈkrɪsʧən ˈhɑːləˌdeɪ ˈbeɪst ˈɔːn ðiː ˈʤuːɪʃ ˈhwʌn/

  Word of the day

  contango
Favorites