a message expressing an opinion based on incomplete evidence

listen to the pronunciation of a message expressing an opinion based on incomplete evidence
English - Turkish

Definition of a message expressing an opinion based on incomplete evidence in English Turkish dictionary

conjecture
(Bilgisayar) sanıt
conjecture
varsayım

Ne olursa olsun, varsayımında hatalısın. - In any case, you are wrong in your conjecture.

conjecture
tahmin

Ne olacağı konusunda çok fazla tahmin vardı. - There was a great deal of conjecture as to what would happen.

conjecture
kestirim
conjecture
tahmin etmek, zannetmek, farzetmek
conjecture
varsayım, tahmin, zan, farz
conjecture
varsayıma dayan
conjecture
farzetmek
conjecture
{f} varsaymak
conjecture
{i} zan, sanı; tahmin, varsayım, farz
conjecture
{f} zannetmek, sanmak; tahmin etmek, farzetmek
conjecture
varsayı

Ne olursa olsun, varsayımında hatalısın. - In any case, you are wrong in your conjecture.

conjecture
tasavvur etmek
conjecture
{f} kestirmek
conjecture
{f} tahmin et
conjecture
(fiil) varsaymak; sanmak, zannetmek; kestirmek; tahmin etmek
English - English
speculation
guess
hypothesis
surmisal
supposition
conjecture
surmise
a message expressing an opinion based on incomplete evidence

  Hyphenation

  a mes·sage expressing an o·pin·ion based on in·com·plete e·vi·dence

  Turkish pronunciation

  ı mesıc îkspresîng ın ıpînyın beyst ôn înkımplit evıdıns

  Pronunciation

  /ə ˈmesəʤ əkˈspresəɴɢ ən əˈpənyən ˈbāst ˈôn ənkəmˈplēt ˈevədəns/ /ə ˈmɛsəʤ ɪkˈsprɛsɪŋ ən əˈpɪnjən ˈbeɪst ˈɔːn ɪnkəmˈpliːt ˈɛvədəns/

  Word of the day

  pithecanthropus
Favorites