a man who is much concerned with his dress and appearance

listen to the pronunciation of a man who is much concerned with his dress and appearance
English - Turkish

Definition of a man who is much concerned with his dress and appearance in English Turkish dictionary

beau
âşık

O güzel prensese aşık oldu. - He fell in love with the beautiful princess.

O güzel bir prensese aşık oldu. - He fell in love with a beautiful princess.

beau
züppe erkek
beau
kavalye
clotheshorse
çamaşır kurutma askısı
dandy
çıtkırıldım
beau
{i} sevgili

Çeviriler sevgililer gibidir.Güzel olanlar sadık değildir ve sadık olanlar güzel değildir. - Translations are like lovers- the beautiful ones are never faithful, and the faithful ones are never beautiful.

beau
şık giyinen adam
beau
{ç} --s/--x (boz)
beau
{i} (kadına) âşık erkek, âşık, sevgili
beau
modacı/erkek arkadaş
beau
{i} züppe
beau
{i} aşık

Tom, güzel bir Alman kızına âşık oldu. - Tom fell in love with a beautiful German girl.

Yakışıklı prens çok güzel bir prensese aşık oldu. - The handsome prince fell in love with a very beautiful princess.

beau
{i} şık erkek
clotheshorse
çamaşır askı
clotheshorse
(isim) çamaşır askısı
clotheshorse
{i} çamaşır askısı
dandy
(isim) züppe, çıtkırıldım tip; küçük yelkenli, filika; hanım evladı; kusursuz şey; yetkin kimse
English - English
dandy
dude
beau
sheik
swell
gallant
fashion plate
clotheshorse
fop
a man who is much concerned with his dress and appearance

  Hyphenation

  a man who I·s much con·cerned with his dress and ap·pear·ance

  Turkish pronunciation

  ı män hu îz mʌç kınsırnd wîdh hîz dres ınd ıpîrıns

  Pronunciation

  /ə ˈman ˈho͞o əz ˈməʧ kənˈsərnd wəᴛʜ həz ˈdres ənd əˈpərəns/ /ə ˈmæn ˈhuː ɪz ˈmʌʧ kənˈsɜrnd wɪð hɪz ˈdrɛs ənd əˈpɪrəns/

  Word of the day

  synecdoche
Favorites