a localized morbid contraction of any passage of the body

listen to the pronunciation of a localized morbid contraction of any passage of the body
English - English
stricture
a localized morbid contraction of any passage of the body

  Hyphenation

  a lo·cal·ized mor·bid con·trac·tion of a·ny pas·sage of the bo·dy

  Turkish pronunciation

  ı lōkılayzd môrbıd kınträkşın ıv eni päsıc ıv dhi bädi

  Pronunciation

  /ə ˈlōkəˌlīzd ˈmôrbəd kənˈtraksʜən əv ˈenē ˈpasəʤ əv ᴛʜē ˈbädē/ /ə ˈloʊkəˌlaɪzd ˈmɔːrbəd kənˈtrækʃən əv ˈɛniː ˈpæsəʤ əv ðiː ˈbɑːdiː/

  Word of the day

  ranine
Favorites