a line that indicates a boundary

listen to the pronunciation of a line that indicates a boundary
English - Turkish

Definition of a line that indicates a boundary in English Turkish dictionary

border
kenar

Norveç bayrağında kırmızı zemin üzerinde beyaz kenarlıklı koyu mavi Nordik haç vardır ve 1821 yılından kalmadır. - The Norwegian flag has a dark blue Nordic cross with white border on a red background, and it is from 1821.

Bu resmin etrafına mavi bir kenar süsü koyun. - Put a blue border around this picture.

border
{f} bitişik olmak
border
sınır,v.sınırla: n.sınır
border
kenar/sınır
border
sınırgüçlükle ayırt edilebilen
border
{f} sınırla

İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir. - Exporting is a commercial activity which transcends borders.

Bütün ülkelerin sınırları dahilinde her insan gurubuyla ilgili tarihi eserleri korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için bir sorumluluğu vardır. - All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations.

border
kırak
border
sınırdaş olmak
border
ile ortak sınıra sahip olmak
border
sınırlandırmak
border
(Avrupa Birliği) sınır, hudut
border
{i} tarh
border
(fiil) sınır koymak, çerçevelemek, sınır komşusu olmak; bitişik olmak, benzer olmak, demeye gelmek
border
{f} sınır koymak
border
{f} sınır komşusu olmak
border
(isim) kenar, sınır, hudut, kenar süsü; tarh
English - English
border
delimitation
boundary line
mete
borderline
a line that indicates a boundary

  Hyphenation

  a line that indicates a boun·da·ry

  Turkish pronunciation

  ı layn dhıt îndîkeyts ı baundri

  Pronunciation

  /ə ˈlīn ᴛʜət ˈəndəˌkāts ə ˈboundrē/ /ə ˈlaɪn ðət ˈɪndɪˌkeɪts ə ˈbaʊndriː/

  Word of the day

  argus
Favorites