a game in which darts are thrown at a dartboard

listen to the pronunciation of a game in which darts are thrown at a dartboard
English - Turkish

Definition of a game in which darts are thrown at a dartboard in English Turkish dictionary

darts
dart oyunu

Bir dart oyununa ne dersin? - How about a game of darts?

darts
{i} ok atma oyunu
darts
(isim) dart
darts
{i} dart

Tom ve Mary'nin dart oynadıklarını izlemekten asla bıkmam. - I never get tired of watching Tom and Mary play darts.

Tom dartları tahtadan çekti. - Tom pulled the darts out of the board.

English - English
darts
a game in which darts are thrown at a dartboard

  Hyphenation

  a game in which darts are thrown at a dart·board

  Turkish pronunciation

  ı geym în hwîç därts ır thrōn ät ı därtbôrd

  Pronunciation

  /ə ˈgām ən ˈhwəʧ ˈdärts ər ˈᴛʜrōn ˈat ə ˈdärtˌbôrd/ /ə ˈɡeɪm ɪn ˈhwɪʧ ˈdɑːrts ɜr ˈθroʊn ˈæt ə ˈdɑːrtˌbɔːrd/

  Word of the day

  diminutive
Favorites