a domestic water boiler

listen to the pronunciation of a domestic water boiler
English - English
geyser
a domestic water boiler

  Hyphenation

  a do·mes·tic wa·ter boil·er

  Turkish pronunciation

  ı dımestîk wôtır boylır

  Pronunciation

  /ə dəˈmestək ˈwôtər ˈboilər/ /ə dəˈmɛstɪk ˈwɔːtɜr ˈbɔɪlɜr/

  Word of the day

  vis major
Favorites