a disturbance in the normal functioning of a system

listen to the pronunciation of a disturbance in the normal functioning of a system
English - English
perturbations
a disturbance in the normal functioning of a system

  Hyphenation

  a dis·turb·ance in the nor·mal functioning of a sys·tem

  Turkish pronunciation

  ı dîstırbıns în dhi nôrmıl fʌngkşınîng ıv ı sîstım

  Pronunciation

  /ə dəˈstərbəns ən ᴛʜē ˈnôrməl ˈfəɴɢksʜənəɴɢ əv ə ˈsəstəm/ /ə dɪˈstɜrbəns ɪn ðiː ˈnɔːrməl ˈfʌŋkʃənɪŋ əv ə ˈsɪstəm/

  Word of the day

  alfresco
Favorites