a computer language that was a prototype for idl

listen to the pronunciation of a computer language that was a prototype for idl
English - Turkish

Definition of a computer language that was a prototype for idl in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
A computer language
language
a computer language
natural language
a computer language that was a prototype for idl
Favorites