a coarse plaster for the surface of external walls

listen to the pronunciation of a coarse plaster for the surface of external walls
English - English
roughcast
a coarse plaster for the surface of external walls

  Hyphenation

  a coarse plas·ter for the sur·face of ex·ter·nal walls

  Turkish pronunciation

  ı kôrs plästır fôr dhi sırfıs ıv îkstırnıl wôlz

  Pronunciation

  /ə ˈkôrs ˈplastər ˈfôr ᴛʜē ˈsərfəs əv əkˈstərnəl ˈwôlz/ /ə ˈkɔːrs ˈplæstɜr ˈfɔːr ðiː ˈsɜrfəs əv ɪkˈstɜrnəl ˈwɔːlz/

  Word of the day

  feuilleton
Favorites