aşımı

listen to the pronunciation of aşımı
Turkish - Turkish

Definition of aşımı in Turkish Turkish dictionary

YETKİ AŞIMI
(Hukuk) Bir organ, kurum veya kişinin objektif hukuk kurallarının kendisine verdiği yetki alanını aşarak, başka bir kimsenin yetki alanına giren işlemlerde bulunması, böyle bir işlem sakattır
ZAMAN AŞIMI
(Hukuk) Yıllanma; yasanın belirlediği koşullarda bir zamanın geçmesi ile bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma yolu
aşım
Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi
süre aşımı
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
zaman aşımı
Süre aşımı, müruruzaman
aşımı
Favorites