-e düşmanlık

listen to the pronunciation of -e düşmanlık
Turkish - English

Definition of -e düşmanlık in Turkish English dictionary

-e düşmanlık
hostility to someone
düşmanlık
animosity
düşmanlık
antagonism
düşmanlık
enmity, hatred, hostility, antagonism, animosity
düşmanlık
enmity

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship. - Erkekler ve kadınlar arasında arkadaşlık olamaz. Tutku, düşmanlık, aşk, aşırı sevgi olabilir ama dostluk asla.

düşmanlık
feud
açık düşmanlık
overt hostility
düşmanlık
opposition
düşmanlık
venom
düşmanlık
hatred

There was hatred between us then. - O zaman aramızda düşmanlık vardı.

düşmanlık
animus
düşmanlık
dead set
düşmanlık
bad blood

There was bad blood between the two families in Romeo and Juliet. - Romeo ve Juliet'te iki aile arasında düşmanlık vardı.

düşmanlık
virulence
düşmanlık
war
düşmanlık
hostility

I'm sensing a little hostility here. - Burada biraz düşmanlık seziyorum.

I'm sensing a lot of hostility. - Çok düşmanlık hissediyorum.

düşmanlık etmek
to treat (someone) as an enemy
düşmanlık gütmemek
bear no enmity
gizli düşmanlık
odium
Turkish - Turkish

Definition of -e düşmanlık in Turkish Turkish dictionary

düşmanlık
Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, husumet: "Bana karşı her tavrında bir düşmanlık seziyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu
düşmanlık
Düşman olma durumu
düşmanlık
Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, husumet
-e düşmanlık
Favorites