ıt will be windy tomorrow

listen to the pronunciation of ıt will be windy tomorrow
English - Turkish

Definition of ıt will be windy tomorrow in English Turkish dictionary

It will be windy tomorrow
yarın rüzgârlı bir gün olacak
ıt will be windy tomorrow

  Hyphenation

  ıt will be win·dy to·mor·row

  Turkish pronunciation

  ît wıl bi wayndi tumärō

  Pronunciation

  /ət wəl bē ˈwīndē to͞oˈmäˌrō/ /ɪt wəl biː ˈwaɪndiː tuːˈmɑːˌroʊ/

  Word of the day

  bandersnatch
Favorites