üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek

listen to the pronunciation of üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek
Turkish - Turkish
iğnelemek
üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek

    Hyphenation

    üs·tü ka·pa·lı o·la·rak o·nur kı·rı·cı, ü·zün·tü ve·ri·ci söz söy·le·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    selcouth
Favorites