özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama

listen to the pronunciation of özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama
Turkish - Turkish
eleştiri
özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama

    Hyphenation

    ö·zel·lik·le bil·gi·nin te·mel·le·ri·ni ve doğ·ru·luk du·ru·mu·nu in·ce·le·me, sı·na·ma, yar·gı·la·ma

    Pronunciation

    Word of the day

    sesquipedalian
Favorites