çizik gibi ince oyuk yol;bir ateşli silahın namlusu içinde açılmış bulunan yuva

listen to the pronunciation of çizik gibi ince oyuk yol;bir ateşli silahın namlusu içinde açılmış bulunan yuva
Turkish - Turkish
(Hukuk) YİV
çizik gibi ince oyuk yol;bir ateşli silahın namlusu içinde açılmış bulunan yuva

    Hyphenation

    çi·zik gi·bi in·ce o·yuk yol;·bir a·teş·li si·la·hın nam·lu·su i·çin·de a·çıl·mış bu·lu·nan yu·va

    Pronunciation

    Word of the day

    heterodox
Favorites