çekemez

listen to the pronunciation of çekemez
Turkish - English
pull
çek
cheque

She opened her purse and took out her chequebook. - Cüzdanını açtı ve çek defterini çıkardı.

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
drafting
çek
(Ticaret) check cheque
çek
draught
çek
attract

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

çek
{f} hauling
çek
acquittance
çek
{f} shrunk

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

çek
pop
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
draw away
çek
{f} haul
çek
drew

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
{f} shrinking
çek
shrink back
çek
suffer from

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

çek
pull on
çek
pull

He pulled up the weed and threw it away. - O, otu çekti ve onu attı.

I need a tool for pulling weeds in my garden. - Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var.

çek
yank

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

Tom gave the rope a yank. - Tom halata ani bir çekiş verdi.

çek
cheques
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
of check
Çek
(a) Czech
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
czechoslovak
Çek
{i} Czech

Prague is the capital of the Czech Republic. - Çek cumhuriyetinin başkenti Prag'dır.

The flag of the Czech Republic is almost the same as that of the Philippines. - Çek Cumhuriyeti'nin bayrağı Filipinler'inkiyle neredeyse aynıdır.

çek
rollup
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
lure

Layla lured Sami to her house. - Leyla, Sami'yi evine çekti.

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

çek
pull#on
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
pullon
çek
drawaway
çek
cheque, check
çek
{i} check

I'd like to pay by check. - Çek ile ödeme yapmak istiyorum.

The bank will cash your fifty dollar check. - Banka 50 dolarlık çekini nakite çevirecek.

çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
Turkish - Turkish
Kıskanç
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekemez
Favorites